Polisi Pembatalan

Semua tempahan yang dibuat melalui pamukkalehotairballoon.com adalah tertakluk kepada Perundangan Agensi Pelancongan Turki (Undang-undang no: 1618) dan Undang-undang Perlindungan Pengguna (Undang-undang no: 4077) yang baru-baru ini menerima pindaan besar untuk menyelaraskan dengan Perundangan Hak Pengguna Kesatuan Eropah.

1. MEMBUAT TEMPAHAN ANDA

Orang pertama yang dinamakan pada tempahan (“ketua parti”) mesti diberi kuasa untuk membuat tempahan berdasarkan syarat tempahan ini oleh semua orang yang dinamakan pada tempahan dan oleh ibu bapa atau penjaga mereka untuk semua ahli parti yang berumur di bawah 18 tahun apabila tempahan dibuat. Dengan menyerahkan tempahan kepada kami, pemimpin parti mengesahkan bahawa dia dibenarkan. Pemimpin parti bertanggungjawab membuat semua pembayaran yang perlu dibayar kepada kami. Pemimpin parti mestilah berumur lebih daripada 18 tahun apabila tempahan dibuat.

2. BAYARAN

Tiada bayaran diperlukan semasa membuat tempahan. Selepas tempahan, kami akan menghubungi ketua parti dan mengatur masa mesyuarat untuk memaklumkan tentang penerbangan dan untuk mengambil bayaran. Semua harga termasuk VAT.

3. PENGESAHAN TEMPAHAN

Tertakluk kepada ketersediaan pengaturan pilihan anda dan penerimaan semua pembayaran yang berkenaan, kami akan mengesahkan tempahan anda dengan mengeluarkan e-mel pengesahan dan invois. Invois ini akan dihantar kepada ketua parti. Sila semak invois ini dengan teliti sebaik sahaja anda menerimanya. Hubungi kami dengan segera jika apa-apa maklumat yang tertera pada pengesahan atau mana-mana dokumen lain nampaknya tidak betul atau tidak lengkap kerana mungkin tidak dapat membuat perubahan kemudian. Selepas tempahan anda, kami akan menghubungi anda untuk mengetahui butiran penumpang dan memberikan tiket penerbangan secepat mungkin.

4. HARGA LAMAN WEB

Sila ambil perhatian, perubahan dan ralat kadangkala berlaku. Anda mesti menyemak harga pengaturan pilihan anda semasa membuat tempahan. Harga di laman web kami berubah dari semasa ke semasa disebabkan oleh pergerakan dalam kadar pertukaran dan faktor lain. Tertakluk kepada pembetulan kesilapan namun kami menjamin bahawa harga yang disebut pada pengesahan tempahan anda tidak akan berubah melainkan anda membuat pindaan pada butiran tempahan.

5. PERMINTAAN KHAS

Jika anda mempunyai sebarang permintaan khas, anda mesti memaklumkan kami semasa membuat tempahan. Walaupun kami akan berusaha untuk menyampaikan sebarang permintaan yang munasabah kepada pembekal yang berkaitan, kami kesal kerana kami tidak dapat menjamin sebarang permintaan akan dipenuhi. Pengesahan bahawa permintaan khas telah dicatat atau diserahkan kepada pembekal atau kemasukan permintaan khas pada invois pengesahan anda atau sebarang dokumentasi lain bukanlah pengesahan bahawa permintaan itu akan dipenuhi. Melainkan dan sehingga disahkan secara khusus, semua permintaan khas adalah tertakluk pada ketersediaan. Untuk perlindungan anda sendiri, anda harus mendapatkan pengesahan secara bertulis bahawa permintaan khas akan dipatuhi (jika mungkin untuk memberikan ini) di mana ia penting kepada anda.

Jika anda atau mana-mana ahli pihak anda mempunyai sebarang keadaan perubatan atau hilang upaya yang boleh menjejaskan pengaturan anda atau mempunyai sebarang keperluan khas akibat daripada sebarang keadaan perubatan atau hilang upaya (termasuk mana-mana yang menjejaskan proses tempahan), sila beritahu kami sebelum anda mengesahkan anda tempahan supaya kami boleh membantu anda dalam mempertimbangkan kesesuaian pengaturan dan/atau membuat tempahan. Dalam apa jua keadaan, anda mesti memberi kami butiran penuh secara bertulis pada masa tempahan dan apabila sebarang perubahan dalam keadaan atau hilang upaya berlaku. Anda juga mesti memaklumkan kami dengan segera jika sebarang keadaan perubatan atau hilang upaya yang mungkin menjejaskan pengaturan anda berkembang selepas tempahan anda disahkan. Jika kami berasa secara munasabah tidak dapat memenuhi keperluan tertentu orang yang berkenaan dengan betul, kami mesti berhak untuk menolak tempahan mereka atau, jika butiran penuh tidak diberikan semasa membuat tempahan atau keadaan/kecacatan berkembang selepas tempahan, batalkan apabila kami menyedari butiran ini.

6. PERUBAHAN DAN PEMBATALAN YANG DIBUAT OLEH ANDA

Jika anda ingin meminda tempahan anda setelah ia disahkan, sila hubungi kami secepat mungkin. Sila ambil perhatian bahawa mungkin tidak selalu dapat membuat pindaan. Tiket penerbangan yang dipinda (jika berkenaan) akan dikeluarkan kepada anda.
Tiket asal kemudiannya akan menjadi tidak sah dan harus dimusnahkan.
Tiada bayaran balik akan dibayar jika baucar asal dan bukan baucar yang dikeluarkan semula ditebus di penerbangan berkenaan.
Untuk membatalkan tempahan, sila hubungi pejabat kami melalui telefon atau e-mel. Untuk membatalkan tiket penerbangan anda, kami perlu menerima tiket penerbangan tanpa rosak.
Kami kemudiannya akan mengeluarkan anda dengan invois pembatalan melalui e-mel. Pembatalan hanya akan berkuat kuasa dari tarikh kami mengeluarkan invois pembatalan kami.
Caj pindaan tidak akan dikembalikan sekiranya berlaku pembatalan.
Pembatalan yang dibuat oleh anda:

– Jika terdapat 24+ jam untuk masa penerbangan, kami akan membayar balik sepenuhnya bayaran anda.

– Jika masa penerbangan kurang daripada 24 jam, kami tidak akan mengembalikan bayaran anda.

7. PERUBAHAN DAN PEMBATALAN YANG DIBUAT OLEH KAMI

Sekiranya tidak berkemungkinan bahawa pengaturan anda dipinda atau dibatalkan dengan ketara oleh kami sebelum dimulakan dan ada masa untuk berbuat demikian, kami akan menawarkan anda pilihan pilihan berikut: (1) menerima perubahan (untuk perubahan ketara) atau (2) beli pengaturan setanding alternatif daripada kami atau (3) batalkan tempahan anda dalam hal ini anda akan menerima bayaran balik penuh bagi semua wang yang telah anda bayar untuk penerbangan dan tidak lebih.
Kami melakukan yang terbaik untuk mengatur penerbangan kami seperti yang diterangkan dalam laman web kami, namun pamukkalehotairballoon.com tidak bertanggungjawab untuk setiap butiran penerbangan dan berhak untuk membatalkan atau mengubah semua atau mana-mana bahagian penerbangan tanpa notis terlebih dahulu .
Pilihan yang dinyatakan di atas mewakili tahap penuh liabiliti kami kepada anda sekiranya berlaku perubahan ketara atau pembatalan pengaturan anda.

8. ADUAN

Sekiranya anda mengalami sebarang masalah atau pertikaian dengan penerbangan, sila hubungi kami melalui e-mel: info@pamukkalehotairballoon.com  atau telefon pengurus operasi di: +90 544 818 45 45.
Kegembiraan pelanggan kami adalah salah satu keutamaan kami dan kami akan melakukan yang terbaik mengikut kemampuan kami untuk menyelesaikan isu tersebut.

Sebarang tuntutan atau pertikaian yang tidak dapat diselesaikan secara baik akan ditentukan mengikut undang-undang negara yang mentadbir tempat penerbangan itu berlaku. Dengan menempah penerbangan anda bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa ini.